Författararkiv: Marco Bianchi

Årsmöte 16 april 2024 med föredrag av Biörn Tjällén

Medlemmar i Sällskapet Runica et Mediævalia kallas till årsmöte tisdag den 16 april 2024, kl. 18.00, i Riksarkivets lokaler, Fyrverkarbacken 13, Marieberg, Stockholm.

Årsmötet börjar kl. 18.00 och följs omedelbart av föredrag och sedvanlig supé till självkostnadspris 150 kronor (kontanter eller Swish accepteras). OBS! Anmäl deltagande i supén till Staffan Nyström senast fredag 12 april 2024: telefon 0766-440404 (även SMS), e-post: staffan.nystrom@nordiska.uu.se. Antalet platser vid supén är begränsat, så först till kvarn

I direkt anslutning till mötet presenterar Biörn Tjällén, docent i historia vid Mittuniversitetet, ett föredrag över ämnet Birgittiner i Norr?.

Sammandrag

Spelade Birgittinerna en roll i den medeltida missionen mot samerna? Frågan har antytts i forskning om enskilda fall men aldrig undersökts systematiskt eller diskuterats i förhållande till förutsättningarna för ett sådant engagemang inom Birgittas Ordo Sanctissimi Salvatoris. När den kyrkliga organisationen under 1300-talet expanderade norrut, mot områden väst och norr om Bottenviken, medförde det nya åtaganden om själavård i den kristna befolkningen och mission mot andra grupper. Presentationen behandlar ett antal exempel, från Birgittas egna uppenbarelser till tiden för reformationen, och diskuterar den roll som Birgittinerna hade i samarbete och konflikt med kyrkans organisation, med kungamaktens representanter, och med samiska aktörer.

Årsmöte 18 april 2023 med föredrag av Alexander Andrée

Medlemmar i Sällskapet Runica et Mediævalia kallas till årsmöte tisdag den 18 april 2023, kl. 18.00, i Stockholms medeltidsmuseums lokaler, Strömparterren, Norrbro, Stockholm.

Årsmötet börjar kl. 18.00 och följs omedelbart av föredrag och sedvanlig supé till självkostnadspris 150 kronor (kontanter eller Swish accepteras).

OBS! Anmäl deltagande i supén till Staffan Nyström senast fredag 14 april 2023: telefon 0766-440404 (även SMS), e-post: staffan.nystrom@nordiska.uu.se

Föredrag av Alexander Andrée, forskningsledare vid Medeltidsmuseet ”Böcker och bildning i medeltidens Stockholm: ett nedslag hos stadens gråbröder”

»I min forskning för Medeltidsmuseet inventerar jag källor till bildningen i medeltidens Stockholm för att diskutera dess innehåll och omfattning. Ett första nedslag gör jag hos stadens gråbröder och den lärda verksamhet som försiggick i deras konvent på Riddarholmen. Särskilt intresserar mig stockholmsbrodern Kanutus Johannis och de handskrifter han donerade till brödernas bibliotek, och om och i så fall i vilken omfattning böckernas innehåll kom stock-holmsborna till livs. Om detta – böckerna och bildningen ­– skall jag tala i kvällens anförande.»

Årsmöte 5 maj 2022 med föredrag av Olle Ferm

Medlemmar i Sällskapet Runica et Mediævalia kallas till årsmöte torsdag den 5 maj 2022, kl. 18.00, i Stockholms medeltidsmuseums lokaler, Strömparterren, Norrbro, Stockholm. Årsmötet börjar kl. 18.00 och följs omedelbart av föredrag (se nedan) och sedvanlig supé till självkostnadspris 150 kronor.

Anmäl deltagande i supén till Staffan Nyström senast söndag 1 maj 2022 via telefon 0766-440404 (även SMS) eller e-post . Antalet platser vid supén är begränsat, så först till kvarn…

I direkt anslutning till mötet presenterar sällskapets vice ordförande, prof. em. Olle Ferm, ett föredrag över ämnet Svenska studenter i Paris

Sammandrag

Vad lärde de sig? Vilken betydelse hade det? Det är grundfrågorna. I stort handlar det om en europeiseringsprocess, som de svenska studenterna var involverade i. Någonstans insåg de att så var fallet, låt vara att själva ordet ”europeisering” var dem främmande.

Om detta och lite till tänkte jag tala på årsmötet.

Årsmöte 13 april 2021 med föredrag av Sofia Lodén

Medlemmar i Sällskapet Runica et Mediævalia kallas till årsmöte tisdag den 13 april 2021, kl. 18.00 i via Zoom.

I direkt anslutning till mötet presenterar docent Sofia Lodén sin nya bok ”French Romance, Medieval Sweden and the Europeanisation of Culture”.

Anmälan sker via e-brev till Staffan Nyström. I samband med anmälan skickar vi också ut länken till Zoomrummet.

Årsmötesföredrag 2020 uppskjutet

På grund av corona-epidemin hölls sällskapets årsmöte per capsulam via epost i slutet av mars. Det planerade årsmötesföredraget med prof. em. Olle Ferm med titeln Paris och de svenska studenterna kommer att hållas vid ett senare tillfälle.

Sammandrag: Mellan åren 1200 och 1500 kom säkert 500 studenter från det svenska riket till Paris för att studera. Vad var det för stad och universitet de kom till? Hur gick det med studierna och var hamnade de efter tiden i Paris?

Årsmöte 20 mars 2018 med föredrag av Fredrik Charpentier Ljungqvist

Medlemmar i Sällskapet Runica et Mediævalia kallas till årsmöte tisdagen den 20 mars 2018 i Stockholms medeltidsmuseums lokaler, Strömparterren, Norrbro, Stockholm.

Årsmötet börjar kl. 18.00 och följs omedelbart av årsmötesföredrag och sedvanlig supé till självkostnadspris 100 kronor.

Alla intresserade är varmt välkomna. Möjlighet finns att teckna medlemskap i sällskapet Runica et Medievalia på plats.

Föredrag av fil. dr Fredrik Charpentier Ljungqvist

Klimatet och människan under 12 000 år – med särskilda nedslag i medeltiden

Fredrik Charpentier Ljungqvist berättar om sin nya populärvetenskapliga bok Klimatet och människan under 12 000 år (2017), där modern klimatforskning möter arkeologi och historia. Han bjuder på en kort exposé över de stora dragen av klimatutvecklingen på jorden under de senaste årtusendena och ger exempel på hur klimatförändringar under historien påverkat utvecklingen i olika delar av världen och hur människor hanterat eller inte hanterat konsekvenserna av klimatförändringar. Han kommer kortfattat ge exempel rörande medeltiden både i och utom Europa. Bland annat kommer han berätta om den ”vulkaniska vintern” på 500-talet, den agrara expansionen under den medeltida värmeperioden i Europa och Kina och dess baksida i form av torka i vissa delar av världen, den ”stora svälten” på början av 1300-talet och hur början av Lilla istiden kan ha varit en bidragande orsak till den senmedeltida agrarkrisen.

Fredrik Charpentier Ljungqvist är verksam som historiker och klimatforskare vid Stockholms universitet. Sin doktorsavhandling ägnade han åt kungamaktens reglering i de nordiska medeltidslagarna, och numera forskar han både i nordisk medeltidshistoria och i paleoklimatologi (klimathistoria). För närvarande vistas han som gästforskare vid Department of Geography, University of Cambridge, Storbritannien. 

Anmälan

Anmälan till den avslutande supén görs per telefon, e-post eller brev med uppgifter som når mottagaren senast torsdag 15 mars till:

Staffan Nyström
Seminariet för nordisk namnforskning
Box 135
751 04 Uppsala

Telefon: 018-471 1491 eller 0766-440404 (även SMS)
e-post: staffan.nystrom@nordiska.uu.se

Årsmöte 28 mars 2017 med föredrag av Claes Gejrot

Medlemmar i Sällskapet Runica et Mediævalia kallas till årsmöte tisdagen den 28 mars 2017 i Stockholms medeltidsmuseums lokaler, Strömparterren, Norrbro, Stockholm.

Årsmötet börjar kl. 18.00 och följs omedelbart av årsmötesföredrag och sedvanlig supé till självkostnadspris 100 kronor.

Alla intresserade är varmt välkomna. Möjlighet finns att teckna medlemskap i sällskapet Runica et Medievalia på plats.

Föredrag av Claes Gejrot: En senmedeltida karriär. exemplet Kort Rogge

Den Stockholmsfödde Kort Rogge (c:a 1425–1501) blev så småningom såväl biskop i Strängnäs som rikets kansler. Föredraget kommer att presentera hans karriär genom en sammanställning av de rikhaltiga belägg som finns i det medeltida brevmaterialet. Fokus kommer att ligga på hans utbildning och väg till en slutlig position som en av det sena 1400-talets mest inflytelserika svenskar.

Claes Gejrot är docent och huvudredaktör vid Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet.

Anmälan

Anmälan till den avslutande supén görs per telefon, e-post eller brev med uppgifter som når mottagaren senast fredag 24 mars:

Staffan Nyström
Seminariet för nordisk namnforskning
Box 135
751 04 Uppsala
Telefon: 018-471 1491 eller 0766-440404 (även SMS)
e-post: staffan.nystrom@nordiska.uu.se

Boksläpp Heliga Birgittas uppenbarelser på fornsvenska

Äntligen! Nu är den här. Bok I av Heliga Birgittas uppenbarelser föreligger i en modern textkritisk utgåva av Roger Andersson, utgiven i Sällskapet Runica et Mediaevalias skriftserie Editiones.

Boken presenteras vid ett litet evenemang i Tensta kyrka, strax norr om Uppsala, den 25 mars 2015.

Platsen är vald med omsorg. Den nu bevarade huvudhandskriften av uppenbarelserna är beställd av Bengt Jönsson (Oxenstierna) till Salsta, som ligger i just Tensta socken. Bengt Jönsson har också för Tensta kyrka beställt en helt unik svit bilder ur Heliga Birgittas liv.

Tre föredrag och sång

Evenemanget i Tensta består av tre föredrag interfolierade av birgittinsk sång utförd av musikforskaren och sångerskan Karin Strinnholm Lagergren. Roger Andersson talar om innehållet i den nu utgivna volymen, Olle Ferm berättar om Oxenstiernorna till Salsta och Mia Åkestam presenterar målningarna i kyrkan.

I anslutning till föredragen kan medlemmar i Sällskapet Runica et Mediaevalia hämta ut sitt medlemsex av boken. Andra kan köpa den och andra böcker till ett förmånligt pris.

Tider och anmälan

Mötet i Tensta börjar kl. 18.00 och slutar 19.30. Därefter följer enkel eftersits i sockenstugan.

Buss utgår från Stockholm kl. 16.00. Samling kl. 15.45 utanför hus A, Stockholms universitet i Frescati. Bussen stannar vid Centralstation i Uppsala kl. 16.45–17.00 för att ta upp deltagare från Uppsala.

Hemfärd från Tensta kl. 21.00.

Avgift för buss och eftersits 250:- som sätts in på Runica et Mediaevalias plusgirokonto: 32 96 98 – 5 senast den 15 mars. Ange ”TENSTA” på din inbetalning.

Inbetalning av 250:- betraktas som bindande anmälan. Som mest kan bussen ta 45 passagerare. Vid överbokning faller de sist anmälda bort.

Kontakt

Eventuella frågor kan riktas till Olle Ferm 08/754 61 46 (olle.ferm (a) historia.su.se) eller Roger Andersson 08/674 70 74 (roger.andersson (a) historia.su.se).

Arrangörer: Centrum för medeltidsstudier, Runica et Mediævalia, Tensta församling

Alla intresserade är varmt välkomna
Olle Ferm

Årsmöte 18 mars 2015 med föredrag om Ingvarståget

Ingvarsstenen på Arlanda flygplats, terminal 2.

Ingvarsstenen på Arlanda flygplats, terminal 2.

Medlemmar i Sällskapet Runica et Mediævalia kallas till årsmöte onsdagen den 18 mars 2015 i Stockholms medeltidsmuseums lokaler, Strömparterren, Norrbro, Stockholm.

Årsmötet börjar kl. 18.00 och följs omedelbart av årsmötesföredrag och sedvanlig supé till självkostnadspris 100 kronor.

Föredrag av Lars Lönnroth om Ingvarståget

Föredrag av professor emeritus Lars Lönnroth, Göteborg Från historia till myt: Ingvarståget, Ingvarsstenarna och sagan om Yngvar den vittfarne (Yngvars saga víðförla)

Anmälan

Alla intresserade är varmt välkomna!

Anmälan till den avslutande supén görs per telefon, e-post eller brev senast fredag 13 mars:

Staffan Nyström
Seminariet för nordisk namnforskning
Box 135
751 04 Uppsala

Telefon: 018-471 1491 eller 0766-440404 (även SMS)
e-post: staffan.nystrom (a) nordiska.uu.se