Årsmöte 25 april 2019 med föredrag av Roger Andersson

Medlemmar i Sällskapet Runica et Mediævalia kallas till årsmöte torsdagen den 25 april 2019. Mötesföredraget hålls av professor Roger Andersson, Stockholms universitet. Mer information om mötet följer senare.