Om sällskapet

Sällskapets styrelse

Sällskapets Runica et Mediævalias styrelse består  av en ordförande och åtta övriga ledamöter som årligen väljs vid ordinarie föreningsstämma: ordföranden för en tid av ett år, halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år. Styrelseposter utöver ordförande fördelar styrelsen själv inom sig. Styrelsen för 2023 ser ut så här:

Ordförande: Kjell Blückert, docent i kyrkovetenskap, ständig sekreterare, Kungl. Patriotiska Sällskapet, Stockholm (sekretariatet)

Vice ordförande: Olle Ferm, professor em. i medeltidshistoria vid Stockholms universitet

Sekreterare: Staffan Nyström, professor em. i nordiska språk med inriktning mot namnforskning vid Uppsala universitet

Skattmästare: Fredrik Holmberg, tidigare ekonomiadministratör

Klubbmästare och vice sekreterare: Mia Åkestam, fil. dr i konstvetenskap, Stockholms universitet

Ledamot: Claes Gejrot, docent i latin, Riksarkivet

Ledamot: Magnus Källström, docent in nordiska språk och forskare, Riksantikvarieämbetet

Ledamot: Sara Risberg, docent i latin, Riksarkivet

Ledamot: Kurt Villads Jensen, professor i medeltidshistoria och föreståndare för Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet