Om sällskapet

Sällskapets styrelse

Sällskapets Runica et Mediævalias styrelse består  av en ordförande och åtta övriga ledamöter som årligen väljs vid ordinarie föreningsstämma: ordföranden för en tid av ett år, halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år. Styrelseposter utöver ordförande fördelar styrelsen själv inom sig. Styrelsen för 2014 ser ut så här:

Ordförande: Kjell Blückert, docent i kyrkovetenskap, VD för Ragnar Söderbergs stiftelse, Stockholm (sekretariatet)

Vice ordförande: Olle Ferm, professor i medeltidshistoria och föreståndare för Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet

Sekreterare: Staffan Nyström, professor i nordiska språk med inriktning mot namnforskning och föreståndare för Seminariet för nordisk namnforskning vid Uppsala universitet

Skattmästare: Fredrik Holmberg, ekonomiadministratör

Klubbmästare och vice sekreterare: Mia Åkestam, fil. dr i konstvetenskap, Stockholms universitet

Ledamot: Claes Gejrot, docent i latin, Riksarkivet

Ledamot: Magnus Källström, docent och forskare, Riksantikvarieämbetet

Ledamot: Solbritt Benneth, tidigare museichef, Stockholms medeltidsmuseum

Ledamot: Henrik Klackenberg, fil. dr i medeltidsarkeologi och statsheraldiker vid Riksarkivet