Årsredovisning 2020

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret 2020 utgjorts av Kjell Blückert (ordförande), Olle Ferm (vice ordförande), Staffan Nyström (sekreterare), Fredrik Holmberg (skattmästare), Mia Åkestam (klubbmästare och vice sekreterare) samt Claes Gejrot, Magnus Källström, Sara Risberg och Kurt Villads Jensen som övriga ledamöter.

Styrelsen har sammanträtt vid två tillfällen under året, en gång på Historiska institutionen, Stockholms universitet, och en gång per capsulam.

Årsmötet genomfördes p.g.a. covid-pandemin genom en till medlemmarna utsänd enkät med möjlighet att skriftligen meddela sitt JA eller NEJ – eller lämna blankt – till förslag angående de sedvanliga punkterna som t.ex. ansvarsfrihet och valfrågor. 71 medlemmar deltog i mötet. Inget årsmötesföredrag hölls.

Under verksamhetsåret 2020 har två volymer publicerats i sällskapets skriftserier. Som nr 14 i underserien Editiones utgav Roger Andersson Heliga Birgittas texter på fornsvenska. Birgittas Uppenbarelser. Bok 5 och som nr 11 i serien Scripta maiora utkom Lena Liepes Reliker och relikbruk i det medeltida Norden. Redaktionellt arbete har pågått med flera kommande skrifter.
Vid årsskiftet 2020/2021 hade sällskapet ca 220 betalande medlemmar, vilket är ungefär detsamma som ett år tidigare. Tilläggas kan att ett tjugotal medlemmar lämnat sällskapet under året medan ungefär lika många nya inträtt.

Stockholm den 22 mars 2021
Staffan Nyström (sekreterare)