Årsredovisning 2019

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret 2019 utgjorts av Kjell Blückert (ordförande), Olle Ferm (vice ordförande), Staffan Nyström (sekreterare), Fredrik Holmberg (skattmästare), Mia Åkestam (klubbmästare och vice sekreterare) samt Claes Gejrot, Magnus Källström, Sara Risberg och Kurt Villads Jensen som övriga ledamöter.

Styrelsen har sammanträtt vid två ordinarie tillfällen under året, bägge på Historiska institutionen, Stockholms universitet, och därtill genomfört en kombinerad studie-, planerings- och bokrelease-resa till Åbo och Nådendal i Finland i augusti.

I anslutning till årsmötet 2019 höll prof. Roger Andersson ett uppskattat föredrag med rubriken ”Birgittautgåvan halvvägs. Reflektioner och nya rön”.

Under verksamhetsåret 2019 har en volym publicerats i sällskapets skriftserier. Som nr 13 i underserien Editiones utkom Pepper for Prayer: The Correspondence of the Birgittine Nun Katerina Lemmel, 1516–1525, i edition och översättning av Volker Schier, Corine Schleif och Anne Simon. Redaktionellt arbete har pågått med flera kommande skrifter och åtminstone tre av dessa publiceras i en nära framtid.

Vid årsskiftet 2019/2020 hade sällskapet ca 215 betalande medlemmar, vilket är en nedgång med ett tiotal jämfört med läget ett år tidigare.

Stockholm i februari 2020

Staffan Nyström (sekreterare)