Årsredovisning 2016

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret 2016 utgjorts av Kjell Blückert (ordförande), Olle Ferm (vice ordförande), Staffan Nyström (sekreterare), Fredrik Holmberg (skattmästare), Mia Åkestam (klubbmästare och vice sekreterare) samt Solbritt Benneth, Claes Gejrot, Henrik Klackenberg och Magnus Källström som övriga ledamöter. Sällskapsråd att konsultera vid behov har Ann Catherine Bonnier, Helmer Gustavson och Barbro Söderberg varit.

Styrelsen har sammanträtt vid fem tillfällen under året, två gånger per capsulam och tre gånger på Historiska institutionen, Stockholms universitet, med professorn i medeltidshistoria, tillika nuvarande föreståndaren för Centrum för medeltidsstudier, Kurt Villads Jensen som adjungerad.

I anslutning till årsmötet 2016 höll nämnde Kurt Villads Jensen ett uppskattat föredrag med rubriken »Korståg och teknologi – hur drev korstågsrörelsen fram en teknologisk utveckling, generellt i Västeuropa, och var det en militärteknisk revolution kring 1200?»

Under verksamhetsåret 2016 har tre volymer publicerats i någon av sällskapets skriftserier. Som nr 8 i serien Editiones utkom Roger Anderssons utgåva »Heliga Birgittas texter på fornsvenska. Birgittas uppenbarelser. Bok 2» och som nr 9 i samma serie utkom Per-Axel Wiktorssons »Schacktavelslek med Äktenskapsvisan». Som nr 25 i serien Scripta minora utkom Robert Andrews bok »Bero Magni de Ludosia. Questions on the Soul. A Medieval Swedish Philosopher on Life». Det totala antalet publikationer sedan sällskapets start 1990 är nu uppe i 69.

Tryckning eller redaktionellt arbete har påbörjats med flera kommande skrifter.

Vid årsskiftet 2016/2017 hade sällskapet ca 210 betalande medlemmar, vilket är en betydlig minskning jämfört med läget ett år tidigare.

Stockholm i mars 2017

Staffan Nyström (sekreterare)