Kategoriarkiv: Årsmöte

Årsmöte 5 maj med föredrag av Olle Ferm

Medlemmar i Sällskapet Runica et Mediævalia kallas till årsmöte torsdag den 5 maj 2022, kl. 18.00, i Stockholms medeltidsmuseums lokaler, Strömparterren, Norrbro, Stockholm. Årsmötet börjar kl. 18.00 och följs omedelbart av föredrag (se nedan) och sedvanlig supé till självkostnadspris 150 kronor.

Anmäl deltagande i supén till Staffan Nyström senast söndag 1 maj 2022 via telefon 0766-440404 (även SMS) eller e-post . Antalet platser vid supén är begränsat, så först till kvarn…

I direkt anslutning till mötet presenterar sällskapets vice ordförande, prof. em. Olle Ferm, ett föredrag över ämnet Svenska studenter i Paris

Sammandrag

Vad lärde de sig? Vilken betydelse hade det? Det är grundfrågorna. I stort handlar det om en europeiseringsprocess, som de svenska studenterna var involverade i. Någonstans insåg de att så var fallet, låt vara att själva ordet ”europeisering” var dem främmande.

Om detta och lite till tänkte jag tala på årsmötet.

Årsmöte 13 april 2021 med föredrag av Sofia Lodén

Medlemmar i Sällskapet Runica et Mediævalia kallas till årsmöte tisdag den 13 april 2021, kl. 18.00 i via Zoom.

I direkt anslutning till mötet presenterar docent Sofia Lodén sin nya bok ”French Romance, Medieval Sweden and the Europeanisation of Culture”.

Anmälan sker via e-brev till Staffan Nyström. I samband med anmälan skickar vi också ut länken till Zoomrummet.

Årsmöte 20 mars 2018 med föredrag av Fredrik Charpentier Ljungqvist

Medlemmar i Sällskapet Runica et Mediævalia kallas till årsmöte tisdagen den 20 mars 2018 i Stockholms medeltidsmuseums lokaler, Strömparterren, Norrbro, Stockholm.

Årsmötet börjar kl. 18.00 och följs omedelbart av årsmötesföredrag och sedvanlig supé till självkostnadspris 100 kronor.

Alla intresserade är varmt välkomna. Möjlighet finns att teckna medlemskap i sällskapet Runica et Medievalia på plats.

Föredrag av fil. dr Fredrik Charpentier Ljungqvist

Klimatet och människan under 12 000 år – med särskilda nedslag i medeltiden

Fredrik Charpentier Ljungqvist berättar om sin nya populärvetenskapliga bok Klimatet och människan under 12 000 år (2017), där modern klimatforskning möter arkeologi och historia. Han bjuder på en kort exposé över de stora dragen av klimatutvecklingen på jorden under de senaste årtusendena och ger exempel på hur klimatförändringar under historien påverkat utvecklingen i olika delar av världen och hur människor hanterat eller inte hanterat konsekvenserna av klimatförändringar. Han kommer kortfattat ge exempel rörande medeltiden både i och utom Europa. Bland annat kommer han berätta om den ”vulkaniska vintern” på 500-talet, den agrara expansionen under den medeltida värmeperioden i Europa och Kina och dess baksida i form av torka i vissa delar av världen, den ”stora svälten” på början av 1300-talet och hur början av Lilla istiden kan ha varit en bidragande orsak till den senmedeltida agrarkrisen.

Fredrik Charpentier Ljungqvist är verksam som historiker och klimatforskare vid Stockholms universitet. Sin doktorsavhandling ägnade han åt kungamaktens reglering i de nordiska medeltidslagarna, och numera forskar han både i nordisk medeltidshistoria och i paleoklimatologi (klimathistoria). För närvarande vistas han som gästforskare vid Department of Geography, University of Cambridge, Storbritannien. 

Anmälan

Anmälan till den avslutande supén görs per telefon, e-post eller brev med uppgifter som når mottagaren senast torsdag 15 mars till:

Staffan Nyström
Seminariet för nordisk namnforskning
Box 135
751 04 Uppsala

Telefon: 018-471 1491 eller 0766-440404 (även SMS)
e-post: staffan.nystrom@nordiska.uu.se

Årsmöte 28 mars 2017 med föredrag av Claes Gejrot

Medlemmar i Sällskapet Runica et Mediævalia kallas till årsmöte tisdagen den 28 mars 2017 i Stockholms medeltidsmuseums lokaler, Strömparterren, Norrbro, Stockholm.

Årsmötet börjar kl. 18.00 och följs omedelbart av årsmötesföredrag och sedvanlig supé till självkostnadspris 100 kronor.

Alla intresserade är varmt välkomna. Möjlighet finns att teckna medlemskap i sällskapet Runica et Medievalia på plats.

Föredrag av Claes Gejrot: En senmedeltida karriär. exemplet Kort Rogge

Den Stockholmsfödde Kort Rogge (c:a 1425–1501) blev så småningom såväl biskop i Strängnäs som rikets kansler. Föredraget kommer att presentera hans karriär genom en sammanställning av de rikhaltiga belägg som finns i det medeltida brevmaterialet. Fokus kommer att ligga på hans utbildning och väg till en slutlig position som en av det sena 1400-talets mest inflytelserika svenskar.

Claes Gejrot är docent och huvudredaktör vid Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet.

Anmälan

Anmälan till den avslutande supén görs per telefon, e-post eller brev med uppgifter som når mottagaren senast fredag 24 mars:

Staffan Nyström
Seminariet för nordisk namnforskning
Box 135
751 04 Uppsala
Telefon: 018-471 1491 eller 0766-440404 (även SMS)
e-post: staffan.nystrom@nordiska.uu.se

Årsmöte 18 mars 2015 med föredrag om Ingvarståget

Ingvarsstenen på Arlanda flygplats, terminal 2.

Ingvarsstenen på Arlanda flygplats, terminal 2.

Medlemmar i Sällskapet Runica et Mediævalia kallas till årsmöte onsdagen den 18 mars 2015 i Stockholms medeltidsmuseums lokaler, Strömparterren, Norrbro, Stockholm.

Årsmötet börjar kl. 18.00 och följs omedelbart av årsmötesföredrag och sedvanlig supé till självkostnadspris 100 kronor.

Föredrag av Lars Lönnroth om Ingvarståget

Föredrag av professor emeritus Lars Lönnroth, Göteborg Från historia till myt: Ingvarståget, Ingvarsstenarna och sagan om Yngvar den vittfarne (Yngvars saga víðförla)

Anmälan

Alla intresserade är varmt välkomna!

Anmälan till den avslutande supén görs per telefon, e-post eller brev senast fredag 13 mars:

Staffan Nyström
Seminariet för nordisk namnforskning
Box 135
751 04 Uppsala

Telefon: 018-471 1491 eller 0766-440404 (även SMS)
e-post: staffan.nystrom (a) nordiska.uu.se