Årsmöte 28 mars 2017 med föredrag av Claes Gejrot

Medlemmar i Sällskapet Runica et Mediævalia kallas till årsmöte tisdagen den 28 mars 2017 i Stockholms medeltidsmuseums lokaler, Strömparterren, Norrbro, Stockholm.

Årsmötet börjar kl. 18.00 och följs omedelbart av årsmötesföredrag och sedvanlig supé till självkostnadspris 100 kronor.

Alla intresserade är varmt välkomna. Möjlighet finns att teckna medlemskap i sällskapet Runica et Medievalia på plats.

Föredrag av Claes Gejrot: En senmedeltida karriär. exemplet Kort Rogge

Den Stockholmsfödde Kort Rogge (c:a 1425–1501) blev så småningom såväl biskop i Strängnäs som rikets kansler. Föredraget kommer att presentera hans karriär genom en sammanställning av de rikhaltiga belägg som finns i det medeltida brevmaterialet. Fokus kommer att ligga på hans utbildning och väg till en slutlig position som en av det sena 1400-talets mest inflytelserika svenskar.

Claes Gejrot är docent och huvudredaktör vid Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet.

Anmälan

Anmälan till den avslutande supén görs per telefon, e-post eller brev med uppgifter som når mottagaren senast fredag 24 mars:

Staffan Nyström
Seminariet för nordisk namnforskning
Box 135
751 04 Uppsala
Telefon: 018-471 1491 eller 0766-440404 (även SMS)
e-post: staffan.nystrom@nordiska.uu.se

1 tanke kring ”Årsmöte 28 mars 2017 med föredrag av Claes Gejrot

  1. Pingback: Årsmöten – Selskab for østnordisk filologi

Kommentarer inaktiverade.