Bli medlem

Medlem blir du genom att sätta in årsavgiften 250 kronor (300 för utrikes) på sällskapets plusgirokonto 329698-5. Kom ihåg att tydligt ange namn och postadress på talongen eller i samband med den elektroniska inbetalningen. Skriv också ”Ny medlem + år”! Meddela gärna din e-postadress till sekreteraren så att du snabbt och lätt kan få del av den information vi erbjuder.

När din medlemsavgift är betald och registrerad får du alla årets skrifter (antalet varierar) utan tillkommande portokostnader och du kan också köpa tidigare utgivna böcker till förmånligt pris så länge de finns i lager.

Vill du veta mer om våra böcker, om hur du beställer dem och om vad Sällskapet Runica et Mediævalia gör kan du läsa vidare här på vår webbplats. Du kan också kontakta sekreteraren Staffan Nyström på telefon 076-644 04 04 eller via e-post till staffan.nystrom@nordiska.uu.se.

Membership from abroad

Membership fees from abroad (300 SEK) can be transferred to:

Sällskapet Runica et Mediævalia, Nordea Bank AB, Stockholm:
Account no. 329698-5 
BIC (SWIFT): NDEASESS 
IBAN: SE28 9500 0099 6034 0329 6985