Välkommen till Sällskapet Runica et Mediævalia!

Sällskapet Runica et Mediævalia bildades 1990. Sällskapet vill främja forskning om runor och om medeltidens språk, kultur och samhällsliv, främst genom utgivning av skriftserien Runica et Mediævalia, uppdelad på serierna Scripta maiora, Scripta minora, Opuscula, Lectiones  Editiones och Facsimilia.

Vår första bok publicerades 1993 som Scripta minora 1 och sammanlagt har nu 85 volymer utkommit. Redaktionskommittén består av Claes Gejrot, Kjell Blückert, Olle Ferm, Staffan Nyström och Mia Åkestam.
Skriftserien Runica et Mediævalia

Sällskapet samlas till årsmöte varje vår under lite festligare former. I samband med årsmötet kan medlemmarna även lyssna till ett föredrag med anknytning till något av sällskapets verksamhetsområden.
Om sällskapet

Medlemsavgiften (just nu 250 kronor/år för inrikes medlemmar, 300 för utrikes) berättigar till den/de publikation(er) som utkommer under året. Dessutom kan man köpa tidigare utgivna skrifter till mycket låga priser.
Bli medlem