Verksamhetsberättelse 2008

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret 2008 utgjorts av Kjell Blückert (ordförande), Olle Ferm (vice ordförande), Staffan Nyström (sekreterare), Fredrik Holmberg (skattmästare) och Solbritt Benneth (klubbmästare och vice sekreterare). Suppleanter har varit Claes Gejrot, Sven-Bertil Jansson, Rune Palm och Mia Åkestam. Sällskapsråd att konsultera vid behov har Ann Catherine Bonnier, Helmer Gustavson och Barbro Söderberg varit.

Styrelsen har sammanträtt vid tre tillfällen under året, två gånger på Historiska institutionen, Stockholms universitet, och en gång hos Seminariet för nordisk namnforskning i Arkivcentrum, Uppsala.

I anslutning till årsmötet höll professor Anders Cullhed ett spännande och uppskattat föredrag över ämnet ”Vinthunden och 515. Nya rön om Dantes profetior”.

Under verksamhetsåret 2008 har fyra volymer publicerats i någon av sällskapets skriftserier. Marianne Sandels årsmötesföredrag från 2007 gavs ut som nummer 8 i serien Lectiones under titeln ”Autentiska kvinnor och gestaltning av kvinnan inom trubadurlyriken 1100-1350”. Vidare har två nummer i serien Scripta minora utkommit: på våren en diger festskrift kallad ”Medeltidens mångfald. Studier i samhällsliv, kultur och kommunikation tillägnade Olle Ferm” (nr 16), och strax före jul Jan Brunius bok ”Atque Olavi. Nordiska helgon i medeltida mässböcker” (nr 17). Den fjärde av årets publikationer – nr 11 i serien Opuscula och ett samarbete med Svenska Humanistiska Förbundet – var Olle Ferms ”Det visa leendet och det narraktiga gapskrattet” med underrubriken ”Skrattet och den medeltida kyrkan”. De två sistnämnda böckerna lanserades vid en välbesökt tillställning i Kungliga biblioteket den 16 december. – Redaktionellt arbete har pågått med andra kommande skrifter.

Vid årsskiftet 2008-2009 hade sällskapet ca 250 medlemmar, vilket är ungefär detsamma som ett år tidigare.

Stockholm i februari 2009

Staffan Nyström (sekreterare)