Årsredovisning 2022

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret 2022 utgjorts av Kjell Blückert (ordförande), Olle Ferm (vice ordförande), Staffan Nyström (sekreterare), Fredrik Holmberg (skattmästare), Mia Åkestam (klubbmästare och vice sekreterare) samt Claes Gejrot, Magnus Källström, Sara Risberg och Kurt Villads Jensen som övriga ledamöter.

Styrelsen har sammanträtt vid två tillfällen under året, en gång på Historiska institutionen, Stockholms universitet, en gång per capsulam via e-post.

I anslutning till årsmötet den 5 maj höll sällskapets vice ordförande, professor emeritus Olle Ferm, ett uppskattat föredrag med titeln ”Svenska studenter i Paris”.

Under verksamhetsåret 2022 har en volym publicerats som nr 16 i sällskapets skriftserie Editiones, nämligen Heliga Birgittas texter på fornsvenska. Birgittas Uppenbarelser. Revelationes extravagantes, utgiven av Oliver Blomqvist.

Vid årsskiftet 2022/2023 hade sällskapet 201 betalande medlemmar, vilket är en liten minskning jämfört med ett år tidigare.

Stockholm den 26 mars 2022
Staffan Nyström (sekreterare)