Kategoriarkiv: Medlemsevenemang

Årsmöte 20 mars 2018 med föredrag av Fredrik Charpentier Ljungqvist

Medlemmar i Sällskapet Runica et Mediævalia kallas till årsmöte tisdagen den 20 mars 2018 i Stockholms medeltidsmuseums lokaler, Strömparterren, Norrbro, Stockholm.

Årsmötet börjar kl. 18.00 och följs omedelbart av årsmötesföredrag och sedvanlig supé till självkostnadspris 100 kronor.

Alla intresserade är varmt välkomna. Möjlighet finns att teckna medlemskap i sällskapet Runica et Medievalia på plats.

Föredrag av fil. dr Fredrik Charpentier Ljungqvist

Klimatet och människan under 12 000 år – med särskilda nedslag i medeltiden

Fredrik Charpentier Ljungqvist berättar om sin nya populärvetenskapliga bok Klimatet och människan under 12 000 år (2017), där modern klimatforskning möter arkeologi och historia. Han bjuder på en kort exposé över de stora dragen av klimatutvecklingen på jorden under de senaste årtusendena och ger exempel på hur klimatförändringar under historien påverkat utvecklingen i olika delar av världen och hur människor hanterat eller inte hanterat konsekvenserna av klimatförändringar. Han kommer kortfattat ge exempel rörande medeltiden både i och utom Europa. Bland annat kommer han berätta om den ”vulkaniska vintern” på 500-talet, den agrara expansionen under den medeltida värmeperioden i Europa och Kina och dess baksida i form av torka i vissa delar av världen, den ”stora svälten” på början av 1300-talet och hur början av Lilla istiden kan ha varit en bidragande orsak till den senmedeltida agrarkrisen.

Fredrik Charpentier Ljungqvist är verksam som historiker och klimatforskare vid Stockholms universitet. Sin doktorsavhandling ägnade han åt kungamaktens reglering i de nordiska medeltidslagarna, och numera forskar han både i nordisk medeltidshistoria och i paleoklimatologi (klimathistoria). För närvarande vistas han som gästforskare vid Department of Geography, University of Cambridge, Storbritannien. 

Anmälan

Anmälan till den avslutande supén görs per telefon, e-post eller brev med uppgifter som når mottagaren senast torsdag 15 mars till:

Staffan Nyström
Seminariet för nordisk namnforskning
Box 135
751 04 Uppsala

Telefon: 018-471 1491 eller 0766-440404 (även SMS)
e-post: staffan.nystrom@nordiska.uu.se

Årsmöte 28 mars 2017 med föredrag av Claes Gejrot

Medlemmar i Sällskapet Runica et Mediævalia kallas till årsmöte tisdagen den 28 mars 2017 i Stockholms medeltidsmuseums lokaler, Strömparterren, Norrbro, Stockholm.

Årsmötet börjar kl. 18.00 och följs omedelbart av årsmötesföredrag och sedvanlig supé till självkostnadspris 100 kronor.

Alla intresserade är varmt välkomna. Möjlighet finns att teckna medlemskap i sällskapet Runica et Medievalia på plats.

Föredrag av Claes Gejrot: En senmedeltida karriär. exemplet Kort Rogge

Den Stockholmsfödde Kort Rogge (c:a 1425–1501) blev så småningom såväl biskop i Strängnäs som rikets kansler. Föredraget kommer att presentera hans karriär genom en sammanställning av de rikhaltiga belägg som finns i det medeltida brevmaterialet. Fokus kommer att ligga på hans utbildning och väg till en slutlig position som en av det sena 1400-talets mest inflytelserika svenskar.

Claes Gejrot är docent och huvudredaktör vid Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet.

Anmälan

Anmälan till den avslutande supén görs per telefon, e-post eller brev med uppgifter som når mottagaren senast fredag 24 mars:

Staffan Nyström
Seminariet för nordisk namnforskning
Box 135
751 04 Uppsala
Telefon: 018-471 1491 eller 0766-440404 (även SMS)
e-post: staffan.nystrom@nordiska.uu.se

Boksläpp Heliga Birgittas uppenbarelser på fornsvenska

Äntligen! Nu är den här. Bok I av Heliga Birgittas uppenbarelser föreligger i en modern textkritisk utgåva av Roger Andersson, utgiven i Sällskapet Runica et Mediaevalias skriftserie Editiones.

Boken presenteras vid ett litet evenemang i Tensta kyrka, strax norr om Uppsala, den 25 mars 2015.

Platsen är vald med omsorg. Den nu bevarade huvudhandskriften av uppenbarelserna är beställd av Bengt Jönsson (Oxenstierna) till Salsta, som ligger i just Tensta socken. Bengt Jönsson har också för Tensta kyrka beställt en helt unik svit bilder ur Heliga Birgittas liv.

Tre föredrag och sång

Evenemanget i Tensta består av tre föredrag interfolierade av birgittinsk sång utförd av musikforskaren och sångerskan Karin Strinnholm Lagergren. Roger Andersson talar om innehållet i den nu utgivna volymen, Olle Ferm berättar om Oxenstiernorna till Salsta och Mia Åkestam presenterar målningarna i kyrkan.

I anslutning till föredragen kan medlemmar i Sällskapet Runica et Mediaevalia hämta ut sitt medlemsex av boken. Andra kan köpa den och andra böcker till ett förmånligt pris.

Tider och anmälan

Mötet i Tensta börjar kl. 18.00 och slutar 19.30. Därefter följer enkel eftersits i sockenstugan.

Buss utgår från Stockholm kl. 16.00. Samling kl. 15.45 utanför hus A, Stockholms universitet i Frescati. Bussen stannar vid Centralstation i Uppsala kl. 16.45–17.00 för att ta upp deltagare från Uppsala.

Hemfärd från Tensta kl. 21.00.

Avgift för buss och eftersits 250:- som sätts in på Runica et Mediaevalias plusgirokonto: 32 96 98 – 5 senast den 15 mars. Ange ”TENSTA” på din inbetalning.

Inbetalning av 250:- betraktas som bindande anmälan. Som mest kan bussen ta 45 passagerare. Vid överbokning faller de sist anmälda bort.

Kontakt

Eventuella frågor kan riktas till Olle Ferm 08/754 61 46 (olle.ferm (a) historia.su.se) eller Roger Andersson 08/674 70 74 (roger.andersson (a) historia.su.se).

Arrangörer: Centrum för medeltidsstudier, Runica et Mediævalia, Tensta församling

Alla intresserade är varmt välkomna
Olle Ferm