Årsmöte 13 april 2021 med föredrag av Sofia Lodén

Medlemmar i Sällskapet Runica et Mediævalia kallas till årsmöte tisdag den 13 april 2021, kl. 18.00 i via Zoom.

I direkt anslutning till mötet presenterar docent Sofia Lodén sin nya bok ”French Romance, Medieval Sweden and the Europeanisation of Culture”.

Anmälan sker via e-brev till Staffan Nyström. I samband med anmälan skickar vi också ut länken till Zoomrummet.