Årsredovisning 2017

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret 2017 utgjorts av Kjell Blückert (ordförande), Olle Ferm (vice ordförande), Staffan Nyström (sekreterare), Fredrik Holmberg (skattmästare), Mia Åkestam (klubbmästare och vice sekreterare) samt  Claes Gejrot, Magnus Källström, Sara Risberg och Kurt Villads Jensen som övriga ledamöter. Sällskapsråd att konsultera vid behov har Ann Catherine Bonnier, Helmer Gustavson och Barbro Söderberg varit.

Styrelsen har sammanträtt vid tre tillfällen under året, samtliga på Historiska institutionen, Stockholms universitet.

I anslutning till årsmötet 2017 höll docent Claes Gejrot ett uppskattat föredrag med rubriken ”En senmedeltida karriär: exemplet Kort Rogge”.

Under verksamhetsåret 2017 har fyra volymer publicerats i någon av sällskapets skriftserier. Som nr 10 i serien Editiones utkom Roger Anderssons utgåva »Heliga Birgittas texter på fornsvenska. Birgittas uppenbarelser. Bok 3» och som nr 26 i serien Scripta minora utkom ”Swedish students at the universities of Cambridge and Oxford in the middle ages”, red. av Robert Andrews och Olle Ferm. Därtill utkom två praktfulla volymer i den nystartade serien Facsimilia, nämligen som nr 1 ”The Torstuna missal. A Dominican manuscript produced in 14th century France and its fate in Sweden”, red. av Gunilla Björkvall, Olle Ferm och Mia Åkestam, och som nr 2 Elin Anderssons ”Gråbrödernas diarium. Ett vittnesbörd från senmedeltidens Stockholm. Utgåva, översättning och faksimil av handskriften A 21 i Kungliga biblioteket”.

Tryckning eller redaktionellt arbete har påbörjats med flera kommande skrifter.

Vid årsskiftet 2017/2018 hade sällskapet ca 240 betalande medlemmar, vilket är en betydande ökning jämfört med läget ett år tidigare.

Stockholm i februari 2018

Staffan Nyström (sekreterare)