Verksamhetsberättelse 2007

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret 2007 utgjorts av Kjell Blückert (ordförande), Olle Ferm (vice ordförande), Staffan Nyström (sekreterare), Fredrik Holmberg (skattmästare) och Solbritt Benneth (klubbmästare och vice sekreterare). Suppleanter har varit Claes Gejrot, Sven-Bertil Jansson, Rune Palm och Mia Åkestam. Sällskapsråd att konsultera vid behov har Ann Catherine Bonnier, Helmer Gustavson och Barbro Söderberg varit.

Styrelsen har sammanträtt vid fyra tillfällen under året, tre gånger på Historiska institutionen, Stockholms universitet, och en gång å suppleanten Åkestams sommarbostad på Torö.

Årsmöte hölls den 7 mars 2007 i Stockholms medeltidsmuseum. I anslutning till årsmötet höll filosofie doktor honoris causa Marianne Sandels ett mycket uppskattat föredrag över ämnet ”Autentiska kvinnor och gestaltning av kvinnan inom trubadurlyriken”. Under året har föredraget bearbetats för tryckning.

Under verksamhetsåret 2007 har ett par smärre arbeten, nr 6 och 7, givits ut i serien Lectiones, en av sällskapets nu fyra skriftserier. Först utkom Per-Axel Wiktorssons ”Äktenskapsvisan. En lustig visa om samgåendets vedermödor”. Senare kom ”När folkungarna anlitade tyska adelsmän för sin utrikespolitik”, författad av professorn vid Sorbonne, Jean Marie Maillefer. Därtill har nummer 15 i serien Scripta minora givits ut, en monografi av Olle Ferm kallad ”Olaus Petri och Heliga Birgitta. Synpunkter på ett nytt sätt att skriva historia i 1500-talets Sverige. Sist men inte minst ska så nämnas ”Den mångsidige målaren. Vidgade perspektiv på Albert Pictors bild- och textvärld”, som blev den fjärde publikationen i serien Scripta maiora. Den rikt illustrerade boken lanserades vid en uppskattad tillställning i Storkyrkan i Stockholm den 14 november.

– Redaktionellt arbete har dessutom pågått med flera kommande skrifter.

Vid årsskiftet 2007–2008 hade sällskapet ca 250 medlemmar, vilket är en ökning med ett tjugotal jämfört med året innan.

Stockholm i februari 2008

Staffan Nyström (sekreterare)