Årsmötesföredrag 2020 uppskjutet

På grund av corona-epidemin hölls sällskapets årsmöte per capsulam via epost i slutet av mars. Det planerade årsmötesföredraget med prof. em. Olle Ferm med titeln Paris och de svenska studenterna kommer att hållas vid ett senare tillfälle.

Sammandrag: Mellan åren 1200 och 1500 kom säkert 500 studenter från det svenska riket till Paris för att studera. Vad var det för stad och universitet de kom till? Hur gick det med studierna och var hamnade de efter tiden i Paris?