Arkiv

Elin Andersson: Gråbrödernas diarium

Facsimilia 2

Elin Andersson, Gråbrödernas diarium. Ett vittnesbörd från senmedeltidens Stockholm. Utgåva, översättning och faksimil av handskriften A 21 i Kungliga biblioteket (2017, 186 s.). ISBN 978-91-88568-70-7

Franciskanerna, ”gråbröderna”, kom till Norden under 1200-talet. Med stöd av kung Magnus Ladulås inrättade de ett konvent i Stockholm runt år 1270. De var verksamma i Stockholm fram till reformationen och spelade en viktig roll – socialt, religiöst och kulturellt – i staden och omgivningen.

Handskriften A 21 är konventets diarium och förvaras vid Kungliga biblioteket. Boken var ursprungligen avsedd som nekrologium, en förteckning över dödsdagar, och påbörjades under 1300-talet. På ett tidigt stadium i handskriftens historia övergick bröderna till att använda boken för att nedteckna notiser av skilda slag, t.ex. viktiga lokala eller nationella händelser. På de första bladen i handskriften har dessutom franciskanbrodern Knut Jönsson vid 1400-talets slut nedtecknat en lång hyllningsdikt till ärkebiskopen Jakob Ulfsson.

Gråbrödernas diarium är en rik källa till kunskap om händelser och personer i det medeltida Stockholm. Vi möter änkan som donerar pengar till franciskanerna och riddaren som mördas framför högaltaret i klosterkyrkan. Vi läser om farsoter, uppror och bränder. I spridda ögonblicksbilder passerar kända och okända personer förbi.

Boken innehåller en utgåva och översättning av den latinska texten samt faksimilutgåva av handskriften.

Björkvall, Ferm & Åkestam (eds.): The Torstuna Missal

Facsimilia 1

Gunilla Björkvall, Olle Ferm, Mia Åkestam (eds.), The Torstuna Missal. A Dominican Manuscript Produced in 14th Century France and Its Fate in Sweden (2017, 246 pp). ISBN 978-91-88568-69-4.

A Dominican missal, a magnificent exemplar, was ordered by someone, unknown but decidedly well-heeled, to be created in Paris in the first half of the fourteenth century, probably in the 1320s or 1330s. Its commission was likely entrusted to one of the famous scribal booths on the city’s Left Bank. The missal was later transferred to Sweden. In effect, that is all we know about the origin of the missal. Its history in Sweden has long been established; it belonged to Torstuna, a parish church southwest of Uppsala – although no one has been able to show how it got there.

Different aspects of the missal, its design and composition, its fate and field of application in medieval Sweden, are addressed in this book. Included is a facsimile of the surviving manuscripts, with a transcription. It is moreover suggested that the missal’s destination was Uppsala Cathedral, not the church of Torstuna.

A CD with performances of a selection of the missal’s chants has been produced.