Årsmöte 5 maj 2022 med föredrag av Olle Ferm

Medlemmar i Sällskapet Runica et Mediævalia kallas till årsmöte torsdag den 5 maj 2022, kl. 18.00, i Stockholms medeltidsmuseums lokaler, Strömparterren, Norrbro, Stockholm. Årsmötet börjar kl. 18.00 och följs omedelbart av föredrag (se nedan) och sedvanlig supé till självkostnadspris 150 kronor.

Anmäl deltagande i supén till Staffan Nyström senast söndag 1 maj 2022 via telefon 0766-440404 (även SMS) eller e-post . Antalet platser vid supén är begränsat, så först till kvarn…

I direkt anslutning till mötet presenterar sällskapets vice ordförande, prof. em. Olle Ferm, ett föredrag över ämnet Svenska studenter i Paris

Sammandrag

Vad lärde de sig? Vilken betydelse hade det? Det är grundfrågorna. I stort handlar det om en europeiseringsprocess, som de svenska studenterna var involverade i. Någonstans insåg de att så var fallet, låt vara att själva ordet ”europeisering” var dem främmande.

Om detta och lite till tänkte jag tala på årsmötet.