Etikettarkiv: Föredrag

Årsmöte 18 mars 2015 med föredrag om Ingvarståget

Ingvarsstenen på Arlanda flygplats, terminal 2.

Ingvarsstenen på Arlanda flygplats, terminal 2.

Medlemmar i Sällskapet Runica et Mediævalia kallas till årsmöte onsdagen den 18 mars 2015 i Stockholms medeltidsmuseums lokaler, Strömparterren, Norrbro, Stockholm.

Årsmötet börjar kl. 18.00 och följs omedelbart av årsmötesföredrag och sedvanlig supé till självkostnadspris 100 kronor.

Föredrag av Lars Lönnroth om Ingvarståget

Föredrag av professor emeritus Lars Lönnroth, Göteborg Från historia till myt: Ingvarståget, Ingvarsstenarna och sagan om Yngvar den vittfarne (Yngvars saga víðförla)

Anmälan

Alla intresserade är varmt välkomna!

Anmälan till den avslutande supén görs per telefon, e-post eller brev senast fredag 13 mars:

Staffan Nyström
Seminariet för nordisk namnforskning
Box 135
751 04 Uppsala

Telefon: 018-471 1491 eller 0766-440404 (även SMS)
e-post: staffan.nystrom (a) nordiska.uu.se