Årsmöte 16 april 2024 med föredrag av Biörn Tjällén

Medlemmar i Sällskapet Runica et Mediævalia kallas till årsmöte tisdag den 16 april 2024, kl. 18.00, i Riksarkivets lokaler, Fyrverkarbacken 13, Marieberg, Stockholm.

Årsmötet börjar kl. 18.00 och följs omedelbart av föredrag och sedvanlig supé till självkostnadspris 150 kronor (kontanter eller Swish accepteras). OBS! Anmäl deltagande i supén till Staffan Nyström senast fredag 12 april 2024: telefon 0766-440404 (även SMS), e-post: staffan.nystrom@nordiska.uu.se. Antalet platser vid supén är begränsat, så först till kvarn

I direkt anslutning till mötet presenterar Biörn Tjällén, docent i historia vid Mittuniversitetet, ett föredrag över ämnet Birgittiner i Norr?.

Sammandrag

Spelade Birgittinerna en roll i den medeltida missionen mot samerna? Frågan har antytts i forskning om enskilda fall men aldrig undersökts systematiskt eller diskuterats i förhållande till förutsättningarna för ett sådant engagemang inom Birgittas Ordo Sanctissimi Salvatoris. När den kyrkliga organisationen under 1300-talet expanderade norrut, mot områden väst och norr om Bottenviken, medförde det nya åtaganden om själavård i den kristna befolkningen och mission mot andra grupper. Presentationen behandlar ett antal exempel, från Birgittas egna uppenbarelser till tiden för reformationen, och diskuterar den roll som Birgittinerna hade i samarbete och konflikt med kyrkans organisation, med kungamaktens representanter, och med samiska aktörer.