Årsmöte 20 mars 2018 med föredrag av Fredrik Charpentier Ljungqvist

Medlemmar i Sällskapet Runica et Mediævalia kallas till årsmöte tisdagen den 20 mars 2018 i Stockholms medeltidsmuseums lokaler, Strömparterren, Norrbro, Stockholm.

Årsmötet börjar kl. 18.00 och följs omedelbart av årsmötesföredrag och sedvanlig supé till självkostnadspris 100 kronor.

Alla intresserade är varmt välkomna. Möjlighet finns att teckna medlemskap i sällskapet Runica et Medievalia på plats.

Föredrag av fil. dr Fredrik Charpentier Ljungqvist

Klimatet och människan under 12 000 år – med särskilda nedslag i medeltiden

Fredrik Charpentier Ljungqvist berättar om sin nya populärvetenskapliga bok Klimatet och människan under 12 000 år (2017), där modern klimatforskning möter arkeologi och historia. Han bjuder på en kort exposé över de stora dragen av klimatutvecklingen på jorden under de senaste årtusendena och ger exempel på hur klimatförändringar under historien påverkat utvecklingen i olika delar av världen och hur människor hanterat eller inte hanterat konsekvenserna av klimatförändringar. Han kommer kortfattat ge exempel rörande medeltiden både i och utom Europa. Bland annat kommer han berätta om den ”vulkaniska vintern” på 500-talet, den agrara expansionen under den medeltida värmeperioden i Europa och Kina och dess baksida i form av torka i vissa delar av världen, den ”stora svälten” på början av 1300-talet och hur början av Lilla istiden kan ha varit en bidragande orsak till den senmedeltida agrarkrisen.

Fredrik Charpentier Ljungqvist är verksam som historiker och klimatforskare vid Stockholms universitet. Sin doktorsavhandling ägnade han åt kungamaktens reglering i de nordiska medeltidslagarna, och numera forskar han både i nordisk medeltidshistoria och i paleoklimatologi (klimathistoria). För närvarande vistas han som gästforskare vid Department of Geography, University of Cambridge, Storbritannien. 

Anmälan

Anmälan till den avslutande supén görs per telefon, e-post eller brev med uppgifter som når mottagaren senast torsdag 15 mars till:

Staffan Nyström
Seminariet för nordisk namnforskning
Box 135
751 04 Uppsala

Telefon: 018-471 1491 eller 0766-440404 (även SMS)
e-post: staffan.nystrom@nordiska.uu.se