Årsmöte 18 april 2023 med föredrag av Alexander Andrée

Medlemmar i Sällskapet Runica et Mediævalia kallas till årsmöte tisdag den 18 april 2023, kl. 18.00, i Stockholms medeltidsmuseums lokaler, Strömparterren, Norrbro, Stockholm.

Årsmötet börjar kl. 18.00 och följs omedelbart av föredrag och sedvanlig supé till självkostnadspris 150 kronor (kontanter eller Swish accepteras).

OBS! Anmäl deltagande i supén till Staffan Nyström senast fredag 14 april 2023: telefon 0766-440404 (även SMS), e-post: staffan.nystrom@nordiska.uu.se

Föredrag av Alexander Andrée, forskningsledare vid Medeltidsmuseet ”Böcker och bildning i medeltidens Stockholm: ett nedslag hos stadens gråbröder”

»I min forskning för Medeltidsmuseet inventerar jag källor till bildningen i medeltidens Stockholm för att diskutera dess innehåll och omfattning. Ett första nedslag gör jag hos stadens gråbröder och den lärda verksamhet som försiggick i deras konvent på Riddarholmen. Särskilt intresserar mig stockholmsbrodern Kanutus Johannis och de handskrifter han donerade till brödernas bibliotek, och om och i så fall i vilken omfattning böckernas innehåll kom stock-holmsborna till livs. Om detta – böckerna och bildningen ­– skall jag tala i kvällens anförande.»