Årsredovisning 2018

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret 2018 utgjorts av Kjell Blückert (ordförande), Olle Ferm (vice ordförande), Staffan Nyström (sekreterare), Fredrik Holmberg (skattmästare), Mia Åkestam (klubbmästare och vice sekreterare) samt  Claes Gejrot, Magnus Källström, Sara Risberg och Kurt Villads Jensen som övriga ledamöter. Sällskapsråd att konsultera vid behov har Ann Catherine Bonnier och Barbro Söderberg varit.

Styrelsen har sammanträtt vid fyra tillfällen under året: två gånger på Historiska institutionen, Stockholms universitet, en gång i klubbmästaren Åkestams bostad och en gång per capsulam.   

I anslutning till årsmötet 2018 höll fil. dr Fredrik Charpentier Ljungquist ett uppskattat föredrag med rubriken ”Klimatet och människan under 12 000 år – med särskilda nedslag i medeltiden”.

Under verksamhetsåret 2018 har fyra volymer publicerats i någon av sällskapets skriftserier. Som nr 12 i serien Editiones utkom Roger Anderssons utgåva »Heliga Birgittas texter på fornsvenska. Birgittas uppenbarelser. Bok 4» och som nr 27 i serien Scripta minora utkom antologin »Fighting for the Faith – The Many Crusades» med 15 artiklar redigerade av Kurt Villads Jensen, Carsten Selch Jensen och Janus Møller Jensen. I serien Scripta maiora utkom två volymer, nämligen nr 9 »Bayeuxtapeten. En broderad krönika från 1000-talet», redigerad av Herman Bengtsson, Agneta Ney och Staffan Nyström, och nr 10 »Nådendal – Vallis Gratiæ», redigerad av Charlotte Cederbom, Olle Ferm och Staffan Nyström.

Redaktionellt arbete har dessutom påbörjats med flera kommande skrifter.

Vid årsskiftet 2018/2019 hade sällskapet ca 225 betalande medlemmar, vilket är en liten minskning jämfört med läget ett år tidigare.

Stockholm i mars 2019

Staffan Nyström (sekreterare)