Olle Ferm: Kungavalet i Strängnäs 1523 – tre infallsvinklar

Opuscula 18

Olle Ferm, Kungavalet i Strängnäs 1523: Tre infallsvinklar . 2023. ISBN: 9789188568823. 96 s. 100 SEK.

Den 6 juni 1523 valde det i Strängnäs församlade herremötet riksföreståndaren Gustaf Eriksson (Vasa) till kung i Sverige. Vid den tiden ingick även Finland, som hade företrädare på plats, i det svenska riket. Mötet hade sammankallats för att hantera andra ärenden. Nya riksråd och lagmän skulle tillsättas, förhandlingar om Lübecks krav på privilegier skulle slutföras, samtidigt som man väntade på att den danska besättning som höll Stockholm skulle ge upp och överlämna staden i svenska händer.

Under förhandlingarna med de lybska sändebuden lade de svenska förhandlarna fram förslaget att välja riksföreståndaren till kung. Det var ett sätt att stävja kung Fredrik I:s ambitioner att åter införa danskt styre i Sverige. När Lübeck, som tidigare lovat kung Fredrik att stödja hans anspråk på Sverige, ställde sig bakom förslaget, skred man till verket och genomförde ett val, där det fanns bara en kandidat: riksföreståndaren.