Inger Larsson: Svenska medeltidsbrev

Scripta minora 5

Inger Larsson, Svenska medeltidsbrev. Om framväxten av ett offentligt skriftbruk inom administration, förvaltning och rättsutövning (2001, 272 s.). SLUTSÅLD, Out of print.

Medeltida brev, diplom, som innehåller skriftfästa överenskommelser av olika slag, reglerar mellanhavanden såväl privatpersoner emellan som mellan medborgare, kungamakt, rättsväsende och/eller kyrkliga institutiner. I Svenska medeltidsbrev har Inger Larsson studerat hur ett i huvudsak muntligt samhälle från slutet av 1100-talet blev alltmer skriftberoende och hur ett svenskt skriftbruk växte fram inom administration, förvaltning och rättsutövning. Det har tidigare ansetts närmast självklart att det var kyrkan och kleresiet som stod för skriv- och läskunnigheten och för spridandet av en skriftberoende kultur, inte bara hos oss utan i hela Västeuropa. Men är detta hela sanningen?