Margareta Kempff Östlind (red.): Pilgrimsvägar och vallfartskonst

Scripta minora 6

Margareta Kempff Östlind (red.), Pilgrimsvägar och vallfartskonst. Studier tillägnade Jan Svanberg (2002, 308 s.). SLUTSÅLD, Out of print.

Driften att söka upp heliga platser möter man under olika tidsperioder, inte minst vår egen, men pilgrimsväsendets högkonjunktur inföll under medeltiden. Vallfartsmål fanns över hela den kristna världen med det Heliga landet, Rom och Santiago de Compostela som ledande mål. Den här boken innehåller 15 uppsatser som behandlar olika sidor av pilgrimsväsendet, t.ex hur bilder av pilgrimshelgon eller pilgrimsmärken understryker vandringarnas stora betydelse i det medeltida samhället samt helgonens avgörande betydelse för pilgrimsmålen. Spridningen av olika företeelser till följd av pilgrimsvandringarna eller i deras spår ger ännu en aspekt på pilgrimsväsendet, kyrkans syn på syftet med pilgrimsfärden en annan.