Roger Andersson: De birgittinska ordensprästerna

Scripta minora 4

Roger Andersson. De birgittinska ordensprästerna som traditionsförmedlare och folkfostrare (2001, 239 s.). 50 SEK.

De tusentals medeltida predikningar från klostret i Vadstena som nu förvaras i Uppsala universitetsbibliotek har under de senaste decennierna tilldragit sig ett allt större intresse. I denna bok studerar författaren ett femtiotal sådana predikningar avsedda för en bestämd dag på kyrkoåret och tillkomna under en period från början av 1300-talet till slutet av 1500-talet. I första hand behandlar han tre frågeställningar: form, källor och innehåll. Predikanterna nyttjar som främsta förebild de många samlingar med modellpredikningar som spreds över Europa från 1200-talet och framåt. Men de anpassar hela tiden förkunnelsen till sin egen verklighet, gärna genom citat ur Birgittas uppenbarelser och ofta med hjälp av sedelärande anekdoter.