Roger Andersson: Postillor och predikan

Scripta minora 1

Roger Andersson, Postillor och predikan. En medeltida texttradition i filologisk och funktionell belysning (1993, 271 s.). 50 SEK.

Moraliserande anekdoter, s.k. exempla, var ett viktigt inslag i den medeltida förkunnelsen. Att det redan då, före reformationen, predikades på svenska är sedan länge bekant. Omvittnad är den predikan som bedrevs av kringvandrande tiggarmunkar eller av prästbröderna i Vadstena kloster. Men hur det förhåller sig med predikan utanför klosterordnarna, t.ex. i sockenkyrkorna, är inte lika klart. Mycket tyder emellertid på att predikan redan under senmedeltiden kom att utgöra en del av den religiösa undervisningen på folkspråket. Detta och mycket annat belyses här av Roger Andersson. Boken är hans doktorsvahandling.