Ann-Marie Nilsson: S:t Sigfrid besjungen

Scripta maiora 6

Ann-Marie Nilsson (edition och kommentarer), S:t Sigfrid besjungen. Celebremus karissimi, ett helgonofficium från 1200-talet (2010, 171 s.). 100 SEK.

Diktningen till de svenska medeltida helgongestalterna är inte enbart av litterär art. Helgonens officier, eller med ett annat ord hystorie, är serier av sånger med välklingande melodier som skulle sjungas i kyrkorna på helgondagar under katolsk tid. Sångerna för Sigfridsdagen hör till Sveriges allra äldsta bevarade musik. I denna bok utges Celebremus karissimi, det äldre prosaofficiet till S:t Sigfrid från 1200-talet, för första gången komplett med melodier ur medeltida källor från 1200-tal till 1500-tal. Boken innehåller tidegärdens sånger för dagens olika tider samt några sånger för Sigfridsmässan. Kommentarer behandlar källorna, melodierna och deras varianter samt sångtexterna, som finns med översättningar till svenska. Här visas hur melodierna ger besked om kulturella strömningar vid tiden för sångernas tillkomst och om impulserna till Sigfridsofficiet, vilket lägger ytterligare bidrag till vad tidigare forskning kunnat prestera.