Per-Axel Wiktorsson: Äktenskapsvisan

Lectiones 6

Per-Axel Wiktorsson, Äktenskapsvisan. En lustig visa om samgåendets vedermödor (2007, 23 s.). 40 SEK.

Från omkring 1460 härstammar den didaktiska samhällsallegorien Schacktavelslek som är en fri översättning till svenska av välkända europeiska texter. I allegorin ingår ett avsnitt som brukar kallas Äktenskapsvisan och som saknar känd utländsk förebild. Visan avhandlar främst hur man bör gå till väga när man väljer äktenskapspartner. Både till form och innehåll, där flera burleska scener ingår, avviker visar från den omgivande texten. Schacktavelslek och Äktenskapsvisan är bevarade i två handskrifter, och det är om dessa handskrifter och deras ursprung denna skrift handlar.