Henrik Lagerlund: Hur fria är vi?

Lectiones 5

Henrik Lagerlund, Hur fria är vi? Ett försök att skriva viljans historia under medeltiden (2006, 20 s.). 40 SEK.

Det sägs ofta att ”fri vilja” eller ”libera voluntas” är en uppfinning av Augustinus. I den här skriften utgår Henrik Lagerlund från några av Augustinus föregångare för att sedan spåra viljans historia genom medeltiden och in i den nyare tiden. Thomas av Aquino, Petrus Johannes Olivi, Johannes Duns Scotus, William Ockham och Jean Buridan är några av dem som bidrar med argument och resonemang. Kulmen blir en senmedeltida debatt om hur fria vi människor egentligen är.