Jean-Marie Maillefer: När folkungarna anlitade tyska adelsmän för sin utrikespolitik

Lectiones 7

Jean-Marie Maillefer, När folkungarna anlitade tyska adelsmän för sin utrikespolitik (2007, 13 s.). 40 SEK.

Tyska adelsmän spelade en framträdande roll i Sverige under medeltiden. I slutet av 1200-talet fanns tyska aristrokrater vid det svenska hovet, där de anlitades som diplomater och rådgivare. De blev på tidens språk kungarnas ”trogna vasaller” och förmedlare av kontinental, hövisk kultur till högreståndskretsar. Förbindelserna stärktes genom att tyska adelsmän gifte sig med högättade kvinnor och bosatte sig i riket, där de kom att verka på lokal och regional nivå. Om tyskarnas insatser i Sverige under folkungatiden skriver här Jean-Marie Maillefer. Artikeln är en bearbetning av ett föredrag professor Maillerfer höll på Medeltidsseminariet i Stockholm i seprember 2006.