Jan Paul Strid: Från Mumsmålen till Duvemåla

Opuscula 10

Jan Paul Strid, Från Mumsmålen till Duvemåla. Den svenska måla– kolonisationen (2006, 169 s.). 100 SEK.

Kråkemåla, Pinnemåla, Träknivsmåla, Ödemåla. Det finns över 1500 ortnamn som slutar på –måla (eller –målen) i Sverige. De för tankarna till nyodling i öde skogsbygder under hårda villkor. Den allmänna uppfattningen bland forskare idag är att de betecknar jordområden som mätts upp för medeltida nybyggen. Men varför finns då namn på –måla bara i östra Götaland, med en markant koncentration till det forna gränsområdet mot Danmark i söder? Det finns en annan, numera mer eller mindre bortglömd förklaring, som öppnar vägen för ett helt nytt sätt att se på namntypen. Den här boken bygger på tvärvetenskap och tillämpar nya