Helmer Gustavson: Gamla och nya runor

Opuscula 9

Helmer Gustavson, Gamla och nya runor. Artiklar 1982–2001 (2003, 156 s.). 50 SEK.

Våren 2003 lämnade runforskaren och avdelningsdirektören vid Riksantikvarieämbetet Helmer Gustavson sin plats som ordförande för Sällskapet Runica et Mediævalia efter att ha innehaft posten sedan sällskapet bildades 1991. Som ett tack till Helmer för hans värdefulla insatser har denna bok kommit till. Vi har kallat den Gamla och nya runor och den innehåller nio av hans egna artiklar, publicerade under åren 1982-2001. Boken börjar med vikingatidens Gotland och den omtvistade Pilgårdsstenen och slutar med 1700-talets dalrunor. Däremellan behandlas bl.a. några spännande ortnamn på två runhällar, en medeltida gravhäll från Visby, böner och religiösa formler, märkliga vittnesbörd om den stora pesten, läs- och skrivkunnighet under medeltiden, rannsakningar efter runristade stenar och stavar, runor som militärens hemliga skrift på 1600-talet och mycket annat. Språket i inskrifterna är oftast svenska, emellanåt latin, ibland står själva spelet mellan de båda språken och de båda skriftsystemen i fokus för författaren intresse.