Sara Risberg (red.): Dicit Scriptura

Scripta minora 14

Sara Risberg (red.), Dicit Scriptura. Studier i C-samlingen tillägnade Monica Hedlund (2006, 269 s.). 100 SEK.

Boksamlingen i Vadstena kloster utgjorde under medeltiden Nordens största bibliotek. Antika författare, texter av kyrkofäderna, lagböcker, helgonberättelser, liturgiska handböcker och predikningar rymdes på hyllorna. Somligt hade kommit till klostret genom donationer och förvärv, annat skrevs av, sammanställdes eller författades på plats. Som en hyllning till latinisten Monica Hedlund presenterar vänner och kollegor här i tretton artiklar ny forskning kring denna handskriftssamling, känd som C-samlingen.