Olle Ferm: Olaus Petri och Heliga Birgitta

Scripta minora 15

Olle Ferm, Olaus Petri och Heliga Birgitta. Synpunkter på ett nytt sätt att skriva historia i 1500-talets Sverige (2007, 215 s.). 150 SEK.

Olaus Petri var inte bara kyrkoreformator. Han var också nydanare som historiker. Med En svensk krönika fjärmade han sig från en medeltida tradition. Alla gillade inte det han skrev. Den allsmäktige och snarstuckne kungen, Gustav I, mera känd som Gustav Vasa fattade misshag, därför att Olaus Petri inte avslöjat vad kungen uppfattade som de katolska biskoparnas fördärvliga inflytande i det svenska riket. Dessutom hade Olaus Petri dristat sig att kritisera de världsliga styresmännen och även antytt politiska missförhållanden i nuet. Vad det nya bestod i och var utgångspunkterna för Olaus Petris historiografiska nyorientering fanns söker Olle Ferm utreda i denna bok. Två partier i krönikan skärskådas därvid. Det ena är partiet om Heliga Birgitta och Magnus Eriksson, det andra är krönikans inledning, där Olaus Petri anger de principer han anser bör ligga till grund för en rekonstruktion av Sveriges historia.