Larsson, Jansson, Palm & Söderberg (red.): Den medeltida skriftkulturen

Scripta maiora 5

Inger Larsson, Sven-Bertil Jansson, Rune Palm, Barbro Söderberg (red.), Den medeltida skriftkulturen i Sverige. Genrer och texter (2010, 312 s.). Slutsåld.

Enligt traditionen döptes Olof Skötkonung i Husaby källa år 1000. Detta brukar ses som början på en process som ledde till Sveriges kristnande. Samtidigt skedde under 1000-talet en våldsam ökning av runristandet, i synnerhet i Mälardalen. De första klostren grundades i mitten av 1100-talet och Sverige fick sin första ärkebiskop år 1164. Kyrkans språk var latin och med kyrkan introducerades latinskriften och nya skriftliga genrer: religiösa texter såväl som praktiska-ekonomiska texter. Lagarna skrevs ner på folkspråket. Utländska världsliga texter översattes och inhemska berättelser och händelser skriftfästes. I den här boken presenterar tio medeltidsforskare en mängd genrer och texter ur olika infallsvinklar. Boken vänder sig till alla som är intresserade av svensk medeltid och av det tidiga skrivandet på svenska. Den är rikt illustrerad med bl.a. sidor ur olika handskrifter. Texterna återges parallellt på fornsvenska och i nusvenk översättning. Boken innehåller också en förteckning över medeltida kloster i landet.