Janken Myrdal: Digerdöden

Scripta minora 9

Janken Myrdal, Digerdöden, Pestvågor och ödeläggelse. Ett perspektiv på senmedeltidens Sverige (2003, 269 s.). SLUTSÅLD, Out of print.

Digerdöden drabbade Sverige hösten år 1350. Många pester följde i dess spår. Särskilt svåra epidemier rasade 1360, 1369 och på 1410- och 1420-talen, och mellan de stora pesterna bröt mindre ut vart eller vartannat år. I denna bok ger Janken Myrdal en samlad genomgång av det svenska källmaterialet om pesterna fram till år 1500, en genomgång som är mer ingående och omfattande än den som tidigare forskning gjort. Myrdal menar att pestepidemierna påverkade utvecklingen så att samhället destabiliserades. Bl.a. driver han tesen att pest med följande befolkningsminskning och minskat skatteunderlag i början av 1400-talet bidrog till att utlösa 1430-talets upprorsrörelser.