Ferm & Nyström (red.): Bengt Jönsson (Oxenstierna) och hans värld

Scripta minora 10

Olle Ferm och Staffan Nyström (red.), Bengt Jönsson (Oxenstierna) och hans värld (2004, 474 s.). SLUTSÅLD, Out of print.

Bengt Jönsson, herre till Salsta i Uppland, var en framträdande politiker i 1430- och 1440-talens Sverige. Han började sin offentliga bana som häradshövding, blev senare lagman i Uppland, riksråd, rikshovmästare och till slut även riksföreståndare. Till skillnad från många av sina ståndsbröder satsade han stort på att bygga upp ett kulturellt kapital för sig och sin familj om vilket bevarade artefakter än idag vittnar. Han lät rusta upp sin sockenkyrka i Tensta och han införskaffade handskrifter av skilda slag. I de fem studier som som ingår i denna bok behandlar fyra olika aspekter på dessa artefakter, medan den inledande biografiska studien infogar artefakterna i Bengt Jönssons offentliga gärning.