Härdelin m.fl.: I Kristi och hans moders spår

Scripta minora 8

Härdelin, Alf m.fl. I Kristi och hans moders spår. Om stationsandakter i Vadstena. Textutgåvor och analyser (2003, 172 s.). 100 SEK.

Den här boken behandlar en stationsandakt som tog form i Birgittas kloster i Vadstena. Den skulle stimulera klosterfolket och pilgrimerna till att andligen följa Kristus på hans väg: från hans sista måltid fram till himmelsfärden. I boken analyseras andaktens historiska bakgrund, form och andliga innebörd. I en latinsk och en fornsvensk text från klostret dokumenteras de tankar som andakten vad avsedd att väcka. Ett avslutande kapitel behandlar de lämningar av andaktens femton stationer som arkeologiska utgrävningar har kunnat blottlägga.