Pia Bengtsson Melin: Medeltiden on Display

Scripta maiora 8

Pia Bentsson Melin, Medeltiden on Display. Uppställningar och utställningar av äldre kyrkokonst från omkring 1850 fram till i dag (2014). 150 SEK


Vid slutet av 1800-talet kom ett nyväckt intresse för medeltidens konst och arkitektur att resultera i ett omfattande arbete för att rädda den äldre kyrkliga konst som ofta återfanns på kyrkvindar och i bodar i samband med restaureringar. Denna strävan resulterade i ett flertal utställningar, inventeringar och slutligen också i forskningsverket Sveriges Kyrkor, med syfte att inventera och beskriva det svenska kyrkobeståndet. Utställningarna av äldre kyrklig konst under 1900-talets första år kan säga oss mycket om rådande utställningsestetik, men även en hel del om hur de kyrkliga föremålen fick ett nytt värde som konstföremål med autonom status. Utställningarna kom på så sätt att få en både betydelsebärande och stilbildande roll i den svenska konsthistorien och kom i stor utsträckning också att bereda väg för den konsthistoriska forskning som bedrivs om medeltiden i Sverige i dag. Genom analyser av fotografier tagna i samband med utställningstillfällena och de texter som skrivits av de för utställningarna ansvariga kan man få kunskap om hur denna process gick till. Vilken typ av estetik skapades kring utställningarna? Vilka utställningspedagogiska grepp användes och hur har dessa kommit att påverka hur medeltida kyrkokonst har ställts ut senare? Hur ställs den medeltida kyrkliga konsten ut i dag? Detta är några av de frågor som denna undersökning försöker att besvara.