Ferm & Förnegård (red.): Mellan himmel och helvete

Scripta minora 22

Olle Ferm och Per Förnegård (red.) Mellan himmel och helvete. Bilder och berättelser från senmedeltidens Italien (2015). 150 SEK. ISBN 978-91-7353-720-9.

Ekonomiskt var det goda tider. Handeln över Medelhavet frodades och kontakterna med det övriga Europa var befästa. Men politiskt rådde kaos. Städer och furstar drog inte jämt och osämjan utlöste krig. Trots oredan spirade kulturen, i grunden kristen men präglad av ett antikt kulturarv. Romerska lämningar fanns överallt att beskåda och beundra, och de klassiska författarna, tillgängliga på latin, studerades vid skolor och universitet. Vid furstehov och i aristokratiska hushåll, liksom i borgerliga hem, sökte man intellektuell och emotionell stimulans i verk på folkspråket, volgare. I denna märkliga miljö framträdde religiösa förkunnare, filosofer och författare som fick en bestående betydelse i historien. Några av dem möter du i denna bok om senmedeltidens Italien.

Boken är utgiven i samarbete med bokförlaget Atlantis.