Marianne Sandels: Autentiska kvinnor och gestaltning av kvinnan inom trubadurlyriken 1100–1350

Lectiones 8

Marianne Sandels, Autentiska kvinnor och gestaltning av kvinnan inom trubadurlyriken 1100–1350 (2008, 27 s.). 40 SEK.

Som en stor familj kan man betrakta den occitanska (provensalska) trubadurdiktningen och den lyrik som skrevs på franska, italienska och galicisk-portugisiska under perioden 1000-1350. Men det finns stora olikheter inom familjen. Exempelvis är förekomsten av autentiska kvinnor synnerligen ojämnt fördelad. Även själva gestaltningen av kvinnan sker på starkt varierande sätt. I Marianne Sandels framställning lämnas exempel på kvinnors kärleksdiktning och debattkonst. Även olika visioner av den medeltida kvinnan framkommer: än skildras hon som en ljuv och älsklig varelse, än blir hon måltavla för utstuderad kritik. Somliga män simulerade en ”kvinnlig röst” och charmerade både sin samtid och sin eftervärld med gestaltningar av en ung och – oftast – förälskad flicka. En glimt av den dåtida världen med dess sällskapsliv och värderingar tonar fram i texterna. Marianne Sandels text är en lätt bearbetad version av ett föredrag som författaren höll vid Sällskapet Runica et Mediævalias årsmöte 2007.