Inger Lindell (red.): Medeltida skrift- och språkkultur

Opuscula 2

Inger Lindell (red.), Medeltida skrift- och språkkultur. Nio föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1992 (1994, 228 s.). SLUTSÅLD, Out of print.

Volymen innehåller nio föreläsningar från ett symposium i maj 1992, i vilka flera olika teman behandlas. Ett tema rör språk- och skriftväxling under medeltiden. Claes Gejrot beskriver bl.a. växlingen mellan latin och svenska i en religiös handskrift från 1400-talet. Helmer Gustavson behandlar språkväxlingen och dess samspel med bruket av runor och latinsk skrift. Stig Örjan Ohlsson diskuterar bland mycket annat om inte förekomsten av arabisk skrift kan tänkas ha bidragit till futhark-reformen. Andra teman rör inställningen till skrift och skriftbehärskning samt skrivundervisning. Exempelvis diskuterar här Sven-Bertil Jansson attityder till literacy. Valentin L. Janin presenterar Novgorods näverbrev, en av de viktigaste källorna för rysk språk- och medeltidshistoria. Jonas Carlquist ger konkreta exempel på textutformningens betydelse för olika läsarter. James E. Knirk visar hur den medeltida runskriften lärdes in och Jan Öberg demonstrerar spännvidden i lekmännens latinkunskaper under svensk medeltid.