Göran Dahlbäck (red.), Snorre Sturlasson och de isländska källorna till Sveriges historia

Opuscula 1

Göran Dahlbäck (red.), Snorre Sturlasson och de isländska källorna till Sveriges historia. Fem föreläsningar från ett symposium i Stockholm hösten 1988 (1993, 104 s.). 100 SEK.

Denna volym innehåller fyra föredrag som hölls vid ett endagssymposium med samma namn i november 1988. I den första uppsatsen ger Peter Foote en sammanfattning av sin syn på Snorres författarskap, dess innehåll, dess beroende av andra isländska författare och dess betydelse för vår kunskap om den äldre svenska historien. Peter Hallberg tecknar i den andra uppsatsen en bild av Snorre som isländsk politiker och författare. I centrum för hans beskrivning står en analys av Snorres viktigaste verk, Heimskringla. Det tredje uppsatsen är en källkritiskt kommenterad sammanställning av de textställen – på originalspråk och i nusvensk översättning – i en isländska sagalitteraturen som behandlar Erik Segersäll och slaget vid Fyrisvallarna. Slutligen redovisar Lars Lönnroth vad han funnit vara viktigast i det då senaste decenniets sagaforskning, och betonar därvid särskilt den amerikanska forskningens betydelse.