Göran Dahlbäck (red.): Miljö och livskvalitet under vikingatid och medeltid

Opuscula 3

Göran Dahlbäck (red.), Miljö och livskvalitet under vikingatid och medeltid. Fem föreläsningar från ett symposium i Stockholm hösten 1990 (1995, 124 s.). 50 SEK.

Denna volym innehåller fem föredrag från ett endagssymposium med samma namn i november 1990. I den första uppsatsen ger Dietrich Denecke en översikt över kontinental forskning kring miljön i gången tid. Klimatvariationer sedan vikingatiden är föremål för behandling i den andra uppsatsen, författad av Wibjörn Karlén och Gunhild Rosquist. Axel Christophersen diskuterar på ett teoretiskt plan om vi kan ha någon uppfattning om människornas ”mentala hälsotillstånd” under en gången tid och konstaterar att här finns ett nytt och spännande forskningfält för arkeologin. Mats Widgren prövar om det är möjligt att med hjälp av en analys av gärdes- och trädessystem förklara de förändringar bebyggelsen genomgick under medeltiden. Maria Vretmark, slutligen, vill visa hur handel med köttprodukter och andra livsmedel blev en naturlig följd av tillkomsten av städer under medeltiden och hur denna handel ledde till att kvaliteteten och tillgången på livsmedel blev bättre i staden än på landsbygden.