Öberg, Kihlman & Melin (red.): Den mångsidige målaren

Scripta maiora 4

Red. Jan Öberg, Erika Kihlman och Pia Melin (bild), Den mångsidige målaren. Vidgade perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld. Föredrag från ett symposium vid Stockholms universitet i oktober 2005 (2007, 226 s.). Slutsåld.

Som Sveriges främsta målare under medeltiden är han mest känd under sitt latinska namn Albertus Pictor, på svenska Albrekt Målare. Han var inte född i Sverige utan i den lilla staden Immenhausen i mellersta Tyskland omkring 1440. I Sverige omtalas han 1465, då han blev borgare i Arboga. Han flyttade snart till Stockholm där han från 1473 till 1509 omtalas ömsom som målare, ömsom som pärlstickare. I sin person förenade han alltså två färdigheter, målarens och brodörens. Idag kan vi bara bedöma hans skicklighet som målare, därför att pärlstickerier inte signerades. Ett trettiotal kyrkor i Mälarlandskapen har Albertus och hans medhjälpare försett med färgrika och uttrycksfulla målningar av imponerande kvalitet. I anslutning till ett forskningsprojekt kring Albertus anordnades 2005 ett tvärvetenskapligt symposium i Stockholm. Föredragen har samlats i denna volym och ger en i många avseenden ny bild av ett av de stora namnen i svensk konsthistoria.