Öberg, Kihlman & Melin (red.): Den mångsidige målaren

Scripta maiora 4

Red. Jan Öberg, Erika Kihlman och Pia Melin (bild), Den mångsidige målaren. Vidgade perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld. Föredrag från ett symposium vid Stockholms universitet i oktober 2005 (2007, 226 s.). 100 SEK.

Som Sveriges främsta målare under medeltiden är han mest känd under sitt latinska namn Albertus Pictor, på svenska Albrekt Målare. Han var inte född i Sverige utan i den lilla staden Immenhausen i mellersta Tyskland omkring 1440. I Sverige omtalas han 1465, då han blev borgare i Arboga. Han flyttade snart till Stockholm där han från 1473 till 1509 omtalas ömsom som målare, ömsom som pärlstickare. I sin person förenade han alltså två färdigheter, målarens och brodörens. Idag kan vi bara bedöma hans skicklighet som målare, därför att pärlstickerier inte signerades. Ett trettiotal kyrkor i Mälarlandskapen har Albertus och hans medhjälpare försett med färgrika och uttrycksfulla målningar av imponerande kvalitet. I anslutning till ett forskningsprojekt kring Albertus anordnades 2005 ett tvärvetenskapligt symposium i Stockholm. Föredragen har samlats i denna volym och ger en i många avseenden ny bild av ett av de stora namnen i svensk konsthistoria.