Sven-Bertil Jansson: Hövisk dikt och Ohövisk

Lectiones 4

Sven-Bertil Jansson, Hövisk dikt och Ohövisk – om litterär skämtan (2005, 23 s.). 40 SEK.

I den höviska lyriken, som vi känner den från Sydeuropa, stod kärlekssången (cansó) i centrum. Den gav förfinade uttryck för kärleken till en högt uppsatt kvinna i feodal miljö. Men i samma kretsar som uppskattade denna dikt frodades också mottexter där kärleken skildrades med burleska och obscena inslag. I ett liknande dubbelperspektiv sätter Sven-Bertil Jansson in texter från svensk medeltid: sparsamt bevarade kärleksdikter och den burleska Äktenskapsvisan samt den medeltida balladens seriösa riddarvisor och dess mer burleska och moraliskt respektlösa skämtvisor.