Olle Ferm: Abboten, bonden och hölasset

Scripta minora 7

Olle Ferm, Abboten, bonden och hölasset. Skratt och humor under medeltiden (2002, 307 s.) . Slutsåld.

Fanns humorn under medeltiden? Frågan kan verka besynnerlig, men den är berättigad. Många hävdar nämligen att humorn är eftermedeltida. Enligt t.ex. Michail Bachtin var det medeltida skrattet något ursprungligt, primitivt, som ännu inte hade civiliserats till humor. Med exempel från hög- och senmedeltidens Europa (ca 1100–1500) visar Olle Ferm att Bachtin tagit miste: humorn fanns och den var ett väsentligt inslag i det sociala umgänget. Utan denna vetskap blir vår förståelse av medeltidsmänniskan och hennes livsvärld ofullgången och fördomsfull. Har ni förresten hört historien om abboten, bonden och hölasset?